Klachten

Wij werken met de grootst mogelijke zorg om u en anderen cliënten zo goed mogelijk te informeren en behandelen. We kunnen echter niet voorkomen dat er een keer wat mis gaat. Als u klachten heeft over onze praktijk en/of onze dienstverlening dan kunt u dat per mail aan ons melden. Wij streven er naar om binnen 14 dagen tot een passende oplossing te komen.

Komen wij er niet uit dan kunt u kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. U kunt uw klacht melden bij Quasir: bemiddeling@Quasir.nl 0648445538. Indien dit onbevredigend is kunt u de geschillencommissie inschakelen, kosten €50,- binnen 6 maanden uitspraak. Op www.zorggeschil.nl meer info hoe u een geschil kunt indienen. Bij ernstige klachten kunt u tuchtrecht inschakelen: Klachtrecht Complementaire Zorg (KCZ) postbus297, 4700 AG Roosendaal, 0165-567014.