Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bioresonantiepraktijk Kortebein-Klaver verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Polisnummer ziektekostenverzekering
 • Beroep
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Bioresonantiepraktijk Kortebein-Klaver verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Bioresonantiepraktijk Kortebein-Klaver verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering behandelovereenkomst
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
Bioresonantiepraktijk Kortebein-Klaver zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:
Kinderen : vanaf het 18e jaar, 20 jaar
Volwassenen : 20 jaar

Delen met anderen
Bioresonantiepraktijk Kortebein-Klaver deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bioresonantiepraktijk Kortebein-Klaverblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Onze website gebruikt analytische cookies voor het meten en analyseren van bezoeken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijk@kortebein-klaver.nl. Bioresonantiepraktijk Kortebein-Klaverzal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Bioresonantiepraktijk Kortebein-Klaver neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijk@kortebein-klaver.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Bioresonantiepraktijk Kortebein-Klaver, kunt u ons als volgt bereiken:
Pastoor van de Loolaan 25
6823BC Arnhem
Telefoonnummer: 026-4423463
E-mailadres: praktijk@kortebein-klaver.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09183979